Darmowa dostawa już od 99 zł
600 241 900 (pn-pt 08:00 - 16:00)
Regulamin sklepu

LaBella

Regulamin Sprzedaży/ Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość obowiązujące od 29.03.2019 r.

I. Postanowienia Ogólne:

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez firmę La Bella Joanna Siarkowska zarejestrowana w CEIDG o numerze REGON: 931165335, NIP: 9141093356; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługującą się numerem NIP 9141093356 i REGON 931165335, dalej jako La Bella

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym https://labella.sklep.pl/, zwanym dalej Klientem, a La Bella Joanna Siarkowska, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym La Bella. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez firmę La Bella Joanna Siarkowska jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego La Bella.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym La Bella są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)

8. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego La Bella wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki (chyba, że jest to odrębnie zaznaczone).

9. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego La Bella.

10. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a) Płatności online - Blue Media (przedpłata), przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata). Obsługujemy także kart płatnicze: 

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności karta płatniczą rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

 

Płatność może być także dokonywana przez dostępnych na stronach WWW sklepu internetowego La Bella.

 

b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

11. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej do każdego zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

12. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa La Bella Joanna Siarkowska do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

13. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

15. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną. Prosimy o sprawdzanie również skrzynki Spam.

16. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli nadanego na adres: La Bella Joanna Siarkowska ul. Piastowska 16  55-020 Bratowice

 lub elektronicznie na adres biuro@labella.sklep.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji La Bella Joanna Siarkowska traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

17. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej,La Bella Joanna Siarkowska ma prawo doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez La Bella Joanna Siarkowska kosztów transakcji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest wtedy wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

18. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci transakcji poprzez serwis Blue Media, La Bella Joanna Siarkowska dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez La Bella Joanna Siarkowska kosztów transakcji liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub zamówionych produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez serwis PayPal jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

III. Realizacja zamówienia.

19. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://labella.sklep.pl/rejestracja.html lub poprzez dodanie produktów do koszyka bez rejestracji i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Warunkiem świadczenia sprzedaży przez Sklep jest spełnienie wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu przez Klienta tj. komputer, połączenie z siecią Internet, dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www. Minimalne wymaganie techniczne wymagane do spełnienia to:

- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX JavaScrip i Cookies lub

- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies, Google Chrome, Safari, Opera,

- minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

20. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

a) dokonywania zakupów w sklepie internetowym labella.sklep.pl,

b) jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

c) jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

d) opiniowania produktów bez konieczności moderacji i akceptacji ze strony La Bella,

e) prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

21. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

22. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

23. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

a) wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

• realizacji umowy przez Sprzedającego,

• informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy La Bella.

b) powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego La Bella,

c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

24. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

25.  Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie zakupu w serwisie Sprzedawcy. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu La Bella

26. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej https://labella.sklep.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez zalogowanie stronie w serwisie firmy La Bella.

27. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym La Bella należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

28. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 21 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie może być anulowane. 

29. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

IV. Dostawa.

30. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym La Bella realizowane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki zamówienia za granicę, Klient powinien się skontaktować w celu ustalenia kosztów wysyłki.

31. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub Poczty Polskiej SA we wskazanym przez Klienta miejscu. W przypadku przesyłek zagranicznych korzystamy z pośrednictwa Poczty Polskiej. Forma wysyłki determinuje czas jej dostarczenia (do tego czasu wliczane są tylko dni powszednie):

• przesyłka kurier48 realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej SA jest dostarczana w ciągu 48h (paczka nieodebrana i awizowana trafia do najbliższego urzędu pocztowego),

• e-przesyłka odbiór w punkcie kurier48 jest dostarczana za pośrednictwem Poczty Polskiej SA w ciągu 48h (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu komórkowego - Klient jest informowany przez pocztę o dotarciu paczki do wskazanego urzędu pocztowego za pośrednictwem sms'a. W przypadku braku wiadomości sms'owej po 48h od nadania paczki, prosimy o kontakt)

• przesyłka listem poleconym jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 48h.

32. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany każdorazowo w podsumowaniu zamówienia, po wyborze lub potwierdzeniu opcji dostawy.

33. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 7 dni roboczych. 90% naszych zamówień wysyłamy w ciągu 24h.  Maksymalny czas nadania przesyłki to 48h. Gdyby realizacja miała przekroczyć 48h (w przypadkach losowych, czy też braków magazynowych) powiadamiamy Klienta mailowo i Klient decyduje czy będzie oczekiwać na realizację czy wybiera natychmiastowy zwrot gotówki. Zamówienie złożone do godz. 17.00 jest przyjęte do realizacji tego samego dnia. Po tej godzinie, przyjęcie następuje dnia następnego. O przyjęciu do realizacji zamówienia decyduje wybrana forma płatności. Płatność dokonana za pośrednictwem Blue Media lub przesyłka pobraniowa jest przyjmowana do realizacji natychmiast. W przypadku bezpośredniej wpłaty na rachunek bankowy – wysyłka jest realizowana po odnotowaniu wpływu na nasz rachunek.

34. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

35. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy Poczta Polska SA odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

36.  Zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy kurierze.  Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem po uregulowaniu płatności.

37. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres mailowy: biuro@labella.sklep.pl.

38. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres Zaleca się, by w miarę możliwości Klient sporządził i dostarczył także dokumentację fotograficzną uszkodzeń.

39. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

40. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, La Bella Joanna Siarkowska może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

41. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby  La Bella Joanna Siarkowska  (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu).  La Bella Joanna Siarkowska umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@labella.sklep.pl.

42. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia dostępny jest załącznikiem do tego Regulaminu.

43. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

44. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f) w której przedmiotem świadczenia są produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) zawartej w drodze aukcji publicznej;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

45. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

46. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym La Bella posiada opakowania. Zaleca się nie wyrzucać opakowań przez okres 14 dni od doręczenia produktu.

47. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

48. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

49. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

50. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

51. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. 44-54 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). La Bella Joanna Siarkowska informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.)

VI. Reklamacje

52. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.

53. W przypadku wystąpienia powodów reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

54. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji opisał powód mailowo.

55. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

56. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

57. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Sprzedającego.

58. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną napisem „Reklamacja”.

59. Brak opisu „Reklamacja” może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

60. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację wynik ekspertyzy.

61. Odbiór reklamowanego towaru następuje w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

62. Jeżeli produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy: każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

63. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

64. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z towarem lub usługą lub też do zwrócenia się z wnioskiem o podjęcie mediacji. Klient może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).

65. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją zamówienia czy też towarem – prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że bezpodstawne wystawianie negatywnych komentarzy naruszające dobre imię firmy jest niedopuszczalne i ma następujące konsekwencje:

• - Art. 212. kk

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

• - Art. 26. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1. Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach,  świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, podlega karze aresztu lub grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub  wprowadzające w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach  lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

VII. Polityka Prywatności

Definicje

1. Administrator - oznacza  La Bella Joanna Siarkowska, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie labella.sklep.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Dane kontaktowe

600 241 900 info@labella.sklep.pl
ul. Piastowska 16

55-020 Bratowice